Професія «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва»

 

Кваліфікація А1, А2, В1

Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати

 • правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології;
 • будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів;
 • вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт;
 • ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення;
 • системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин;
 • правила дорожнього руху та перевезення вантажів;
 • правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин;
 • основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві;
 • основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин;
 • способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються;
 • методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів);
 • роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідро об’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем;
 • основи роботи з самохідним оприскувачем, включаючи норми внесення хімічних речовин;
 • норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на грунт та підібрати відповідні шини;
 • норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці;
 • правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища;
 •  техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами;
 • промивки;
 • основи роботи з електронними засобами (GPS) навігатори).

Повинен уміти:

 • самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології;
 • комплектувати машинно-тракторні агрегати.
 • виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та перевезення вантажів;
 • виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює;
 • визначити несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх.
 • самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них;
 • читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин.
 • раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини;
 • виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються;
 • ремонтувати, складати і регулювати вузли та агрегати середньої складності тракторів і сільськогосподарських машин із заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідро об’ємних, з гідромуфтою);
 • сучасних гідророзподільних систем;
 • самохідних оприскувачів;
 • готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до зберігання. Промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчінів;
 • дотримуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

Специфічні вимоги

Вік: по закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.