Основною метою  роботи ліцею  є виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку й самовдосконалення.

Основні завдання виховання:

  • формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;
  • виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;
  • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
  • формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;
  • створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;
  • формування в учнів національної свідомості, людської гідності;
  • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;
  • розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.