Історична довідка Новопсковського професійного аграрного ліцею Луганської області

    Новопсковський професійний аграрний ліцей Луганської області (далі ліцей) створений у 1988 році, як філія професійно - технічного училища №117, яке знаходиться у селі Паньківка Білокуракинського району Луганської області (розпорядчі документи відсутні). Новопсковська філія була розташована на території міжшкільного навчально-виробничого комбінату,  який знаходився за адресою:  смт Новопсков,  Луганської області.   У 1990 училищу були передані навчально-господарські корпуси інтернату і виробничі майстерні ремонтно-транспортного підприємства. А в 1991 році філія була реорганізована у Новопсковське професійно-технічне училище №123.  Наказом Міністерства освіти і науки України №758  від 17.12.2002 училище реорганізовано у Новопсковський професійний аграрний ліцей з 01.01.2003 року. 

    В своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, законом України про професійно-технічно освіту, Конвенцією ООН про права дитини, постановами Верховної Ради, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки, Кабінету Міністрів України, наказами Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації. 

    Ліцей є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної  середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.  Головним завданням ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей, стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. 

Основними повноваженнями і напрямками діяльності ліцею є:

 1. Організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
 2. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
 3. Розроблення навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно технічної основи, які затверджуються в установленому порядку;
 4. Розроблення правил прийому учнів, слухачів до ліцею на основі типових правил прийому до професійних технічних навчальних закладів;
 5. Формування  разом з органами управління професійно-технічною освітою правил прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно - технічній освіті і замовлень підприємств, устав, організацій;
 6. Організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;
 7. Атестація педагогічних працівників;
 8. Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 9. Здійснення професійного навчання незайнятого населення;
 10. Організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
 11. Забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
 12. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;
 13. Визначення структури і штатного розпису з урахуванням установчого фонду заробітної плати;
 14. Забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

      Першочергове завдання яке, стоїть перед ліцеєм – забезпечення статусу навчального закладу як єдиного в районі, що готує кваліфікованих робітників.

   Ліцей взяв курс на гнучку систему підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням  попиту на ринку праці. За роки існування в начальному закладі підготовлено понад 18 тисяч кваліфікованих робітників для сільського господарства та інших галузей виробництва. Це, насамперед, трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, водії транспортних засобів, муляри, пічники, штукатури, кухарі, кондитери, офісні службовці та робітники інших професій. В ліцеї здійснюють підготовку як на бюджетній основі, так і за рахунок коштів фізичних осіб і центру зайнятості.  Матеріально-технічна база,кадровий потенціал дозволяють здійснювати підготовку робітників на належному рівні. 

  Новопсковський ПАЛ підпорядковується ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБСЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. Зараз ліцей живе повноцінним  життям.